Irish in the East Cheshire silk industry, 1851-1861

Tags: the Silk Industry, F.J. Williams, Irish, Macclesfield, socio-economic group, SEG, Irish children, Census District, Occupations, Irish community, Irish Families, Census enumerator
Content: IR ISH IN T H E EAST 1C85H1E-1S8H61IR E SIL K IN D U STR Y F.J. Williams, M .A. THHfgchanoyEHIttbmcmmpSPapsg(Fhrrn1shmleaeufeulornohreoioasdaeaeaa9oarvneoagiswmumemuyabmtcontlR7lswstretlghtedlsheiusnytfi1hblsrfmtiomrobitRboergrohhaci)fnhei1dcoynlriu.aaotoplheioaeo8ar,gsSoroof.,swnlcWtvhart5lnpaWnmthgludetboro1oiodedmidoRtotiyicdaso,cflipWFwrredtgeisrseaurssiatnokllsaeuyievatihlpodetbaidnedPhniamordi.cnntsatineoaaeaeaecalnregahmgsitupcnndrIninneral.hdt,sletcynhaeaeiddarnpCtidui(noeotimrnnaasr1smhdoTbfhlbtsn'engssaiodyh91solrieSentsr,hrseaaocb9tE8hemwtaeebsag(allderci5Msl0s,e1Ntyqgdcaneuanieua1eiuaW)r9olhcueioa1vwdvdlc,boercott7iigns8uaenaeioueehbttnthreant4th7rnihpnliasrretnvaiyadebraela)t0he,igrreontraderhalsisblp-dsoateevndbtls1tesa,ihshthosfmfcocicwilh9eIn,iaJtyndeoepelrndril1TgiUtasCdvopehnaitfshugnmt4etteaethsenhtitshbhuentoassvcnonriokoMeeNuoen(laositferehesnois1nhemim.esnrduisllrnenni9CxlletleohastFeracoheeadBpeps8alaipiomthdsbootclan,,shsahi1mahyotemyltaoctdcosonaehena)aicotweutin.cMsdnusnscesen1dCchtenrultp,ubthionr8oAioudorohlessaoMcaepa6e'AmtrreposrHduspnonet-i1sohkaifafieeogcsnanomposutreoieswCntsbaifsht.nedpatlinrtnosh,eSmteaehou'oishereuoorssnntenCgnToiiendsuyrirta,clretnnaa-tchidutrsufaayhyetiSenaglheograetln.iPslrkbascnyifnfotglsneetsosoufaireolit1loufcgtAlett'usainefhmnlchlcnsar8hsthdcatcldstLgehuabhisOe7hsthcaiiyo,AnAseasikbliscoa1eyngennydtmlngtsnnltfn,vIdudogrocytoueoto,dndouioegardsuhaaferrsf,rrfedfimnwieiEssadsytaetnaaheitTTitauttbttitmfrztahohhnhechhiehrlhahihiiilsorelliihdennecneesnseeeeeere,,sl.,f
100
F.J. Williams
jJfllepbecefodqttaFahaatwdErsStmmabInahtmbmCooaohohoaoheroxxhnerlntabfuesieeieiurtebbinarecirrreceaoaseonrmtstiinrfTgldenosttmrteirrnaerlstoqgoidajtoeuasbhhehehttnurdmeerruomceh,e,eutghenrunu1tmaistseoiemmtmrhriStormerlteec8rcnlsesidtreebiiuioyki,iyiwseshtpth8awtnttffeirenltnealmymuthfotycojeisn,aoismwdlati0lglhbfurttnbMncieesilpiwyawyctthttirai'tpdorlredLesehiyydghrhwossoeygtttekeaetoennfoetnil,ononcgoa.qino.nrrrltofrnnwsaeuduourhsryevetaieReouohint,tcrgngylhnttgMWmlnnhddoaTbn,alnreochlnyahiroddooidisegea'htbsoyeiodleeetuvagnesheuaoatteboEaafmnbsbhts.lftxnochubinarotntsheubncrwitutceneinoieuttcStteesrslseemgitlfcdeIsa,anephursaurgesmhgrueehotminsmnfelftnct,rlldwe,rrnenpel,eastockloterRyhuayoiwpdteetyhisi'scolraLrseeaafaoafilfhoong,baoftnouoritnlaeahpaonfwrgtbnMheiodoomwtnracstsrtelbpgccaearseeaeosahdseetetmdrfaebrofktfreeeluhtirrosaigteercitooid,neisdtsisolhrllh.lerinEpssvseinycpeelkiylr,eIykot.tltsLeaihnaxottsepiitntrscpoa,htnE.phrfnaafroiIgJttiitotrltrylsssieaanslygacotaggysleliesteeeonamoeimauryWitnedccocyhn.otsvesspIttgiidhtrs5whmtinaethutecnnrmtsriapoo1amCoonleohsnoireas.eillil8rttatd`olfsserrr4igisdaafOsrloichrhfcikenuo5ibbHtnsyther-mnetghoertxioawyeoeWee1kstsovnolntdene.etrrhHodtledhu,csceEbbesrgettomirlahoalyehcilihamytcsoercxmaectokannnllenhrtioelthiasuteeilcTefCterahpbegswethrgoianiaiffahetivbtieanpsnf,enanetellhoIlohstpbeflrrnoarateyraeosairitsddnsrieutprliesfesfsrrenttsi'tnhwist,onwlreoLfouoslassehfclrioaretMaaaabeesoccohhcshneatwheanaghStawHtrte.fsnuholatmftdanahnseoiithridsalaatir.otahsno1dsnivogeslooastee'Isyecccsawrrraot8.nsu.c'nbrHeelmwwurcdmct3ycehbgtro4cedisodooooseaohtvblrk,yeviseinie0anpapooeeTtrhbostaooTnrnnhon,eltieuiiirlsbsutksfalreukagektnlfettdlrhrucadothiidfolcythuoheittpydeesdnscseoyaeinsaesceteiriIrenenetepcrahyenteknrcefiadndibooshyltnoercnpsfoneanoars,certemptdh,aeetaumdlhenhetfavnsitqvrsruNheatyercnsitcontstsriousEashdcBaeuoopisLeaarawt.iesabolbgteespvnhcenueexeyrnalrprsdceueafkosreldoee.ioiby1einsmticbdsto:epScl,t,lnltnefisdctdefe8eoehibetheddsminroaaieooasetTsicshsfrtte3`hroteffohrgsurattntlttnmmoefaaneieri3aehnehaahoeeahhneuuhlsaratdalroceowstsroln.ddnnynodoeneaeeyesesehsaeestttl2tltfff
Irish in the silk industry
101
CPetemfCiiLuk1nhmrmreno8ioohfrievoePs3dlpommepurpke0edrrslxriessmorhllpetusehilyhinnocoesniaraeseaidoneofsnpvdsmmplufGdaise,foemSledtorcrnhfetiesroBeihelraeetesfkomaoreatisireradmesanlmemttady'IymByhosnsjisitsriurntosljdnisit.oocgkrtiasgucainacblictrshseiylalvo.nldtlInailseiyrnnniimonMtvdytccuticge(telaeri1aiurI.sroynioyarn8asseldinnTi3nfoysscooc.yht6ghdtanitraehw)ynhmF:r,eltgeeReLaahcearfrebmweaoeumfefpoafsfneliohrmoecowuladorii,tcrnrttecomoieu.olghsnsOltruiOhtmnennaintanohpiglfttasltchitoeTannoMtuehoryuogiBnotrnevtnacndleitdcSmdueaneerctcierekxasalhnIErIetetprroeriiBrsiknelneitfsafdcohsrgolgihniratoeelfetseyanmlkhtndnTnthwdsFeschahde.uaeoiiedo,ncncdrewmfEhItkgaorteteoanibhahrarsrtssdynyoeehesstt
TipmlnaohbodpeoruueusltIrar.rctyiiisv,ohinloisbesemtpdariiegncariodnamtiginomgnpuotnhsiinsetetymos;ssieoBalnvnreditso,a,ifnwatshitieshaoalukontiwndeeesxxtcoaemfdllsepiunplegbasrttoimrnfaetaunamntslye, sosbbfercanminevcaailhntihsueaodalf TewowdwSwBDiesdwwbsLtbMnoiianiefieuhlilraeeaoeulswtrkcamkCcckiotsaerratlprbtslcao'reysnkvavioae.libcm,nu9siieMecisrnuTlytnnnlfeyrfreitoteerptofcass.igaaesueaoeamrekga1ftncamdncsIhirlci8.ecrdsetuewatntn7ieoses8milipslblcxxwelro2mdemlaoSoersCiipeortf,tnkaerfmuhpeune1etfoaireathwcrenedr8tmihrln`ostieehnoli4ysychs1aeedgnrrri0ueoos8desveblto,dMatra3enh)fdeayofnca2tnwstdenworuacashmchitutdacnennpoiacmhohlaarrhtdriioctcueueauniennegaibCtnohtnbnntccadceahdrenengseolotttoal1esegrisoiioswsntrto2mchosrdneiiitrdot.egmfeodieonetyhwpegmhlrernvWos.etetdeehhahorhusecstt.aabachoeu8reberewfIcobdletootnonleatuseaTdteclhnlIumvcu.apherltacrbehtroieglhnaemiuv1uefAideerswhbeptpdfdr8erseihysofceyfortro3rinti,enovaneseuew5nottatau.dogpehnworatensi2rebsmntoedm.xTAs8aretr1rf.tetwseasohobtoTi8nlhioslilntoaneef2nesedoerhihfSfttudl6odeonogrnakeirIogetuiratmotihrnmywtonusbssmoifmRahtedheisettllhfatlseerhaeyhsnauiaeytpnlirUNeteddasrillohlwumCknsrahtettydrareroefbraetotefopeywasioweiantwnrEc.vocbnhOgokhvdl(etiielnauieGiarinnFanueelat1nmnfgkronhrnorvr8rdeacleoisooTtedenei1hwnneirihsmmnuahrtiiall9osindghonekcesesettlt,,f
102
F.J. Williams
Pworssafpvcetitru1noureeaecosifhen8ogaempmttrcinr5igmatwletseooool0shCbtaeeregnrsirusessrhldmoti.rtiink.i'erkhspipsesowtendeemhheTrrnrTdnaayieoeisehcctifbtihdaufpnisenliiihloevonrsrpretosonehefptanwtatwlhrutsseh-oteebhsMeehhsgrdrwresontoaiatthapohctMhetlnsunaotraiahtrdeopddiougtagoudtciaifcawhnmutiavittpcerbnnhhoacgneliaxeeyegdettteushsturpiysuhtocforewwitmwtseeanieuhorhttuhltaiienetridehengiesnysrmwnne1eenuteiChcmm8d-tssgaccothesre4esohgsuoeiuieal0rinuleervopmlmegstkiktsuleefoeserdCtTbtxrsteerAneritwttdrrhdeaissnhieo.aacmileBcnadieysetdutsnadseti.o.teeethrroghsdafnciHsiRnwnaocrrietefssseotttfeleothsrtCyotaoar.atreosftceihvolihcnachdapleeu1tkefodTrirsn8ftlelimTsemorha4incicmasenfrhb9irmeodtadlrdoero1ha.rreoauau18uknwas2scfnns4tgudrdemtohotgd9ehctArnerC,.ariayhok1nsnnshn0owutwtMghrdociauwutwTaghoeatnofndahoehtmwhtealrtchhgekeselernciiyndeeeeeesssrrl
btt`IWhheheeinyhelagaohrtodammidssasatodhysneetotehocnmaadotupristtdeihpeleeeoy.sofhpIwtelthleevewreewassts,caaanagauntnesndadeetd.oicoefbTnscyshooieutofynrvs.te1he3rte,hptethrroeamyddueadcsiittndieonr nM't.caowMcucalolndertnsef'fitogerolsdoem?dll'os rWwwe ,heeslraloet, wwddeahttboooatscatthhhhapactaeaeifffeeikoeeefscerrenmOoteCeatnersecnhpdkrnmviehnnssaioyieeissaeics3enecnoadlelrJi5mstkiitdlingbwasganeiuessfnl'lro.ehocwtereeeo.a.fnets1tqauo1ratvopwha5t7seotttnturesheoruownolorIparheflrMyrbasataeaerwroetkaptgytodeihnmwroisdtnieseknvwoadhsiprtcdl,lpdees`eeekrootihtelscoeuareaheoofiMplvltvcrcafemmyeouplawnaihoerafaaeopprlte.iroawebryecdtlduas,delrarrvcIoitssetseeflrottltilukbefmiaonooeecoytemswrvisunhrsc9ucloetwfneloitdisissetairny\ltreeseelsenordadasatyedelieiaathtntendnleiamwvkseodlsnttnwelaepisthhOsewhnvtmdhr.iaoemeeae1sniaemtes4ndm.nptotisikspnhsg.-lnttaisiR.aiihoosxtabitlcthdklhkRyeeettOlrtiaktheeeii1neadaumlemenJtw1lcdtmraoteaheijtehehetc.btneedwnicoethsh,ehlaclhtaqltleeneirvhdwsweaniosiusswen.nrnnsdiadef2raeorloidte`owseiask0unpIfrrtsclermvathdijogcioaakc.sliseges.tgrktntooahhirlreotarltioostteaoaichnsWoeewtotnnhddsowaohrhdwngaoelmatwhwe.eecih'ansshutienoeilhladog3ktOnrhecabutothae5,whnr1oovenfwit^aahao8ouguittiettt.nddneanhhh3nrurlvhradydnydggee3eeesastt,
Irish in the Silk Industry
103
coWbhacagefiemunecesattauhewmvtroedeyaers.w'dlsdeeTtirsoDsaehstvareeebaidacebfptatulhrerlpo'ei.bontsoielunennmjsmtuduerascdionheofisipf.nssuioollkAtlanhdtsgbeesae gtcsthhiaealeemks etenhtw`oTtrleweeohraanneevdgdseser.MrothTfaagenhtcrhdecefeowletllioksnmfnioitngeerlleedadirtdete.riettOSoni ooihtllhdnkke
AYFF a'rereane, wo'aewontrthnwtihnatiagylltv'setishrlisikwetaohrJveraeecanwodobkbve,aeerinpe's,cinoathu'leirofsnefe'samome'peityeitmscttehiec,e
lcooommm o n cease.18
doom
dwdffsgwioesiiaLFtttbectdtBsMMt1nninhrihohraetroxnuoeeif8macayoaroesrtseteemaaaepTmtde9mimuoendm.aermenkccenst2rkfrIlovheacenhpeccessiIiaaeCrfWsesae,nuenerdellsstiea4rrsatrereershesiogttsdpheecttes0nsssdihsshhiiniiente.tedts,csth,,tooffne2hoiihss0itrgtiifal0rwunuxgoareieeuoCea0relaEhactointdtpowtnlleeret0ecolnoauddWadnemetihydtfawttetonsdmsoi.rafgerrhihvfit.nrcteteWiedhndghons2irdleeuhoeemc1otloiDlyLeouhlagnhiisrnrietloumionl3etseefribohouCuonrtcspeocinfpr6sfreoak!tnefnbdatvkatmateet2,wthnmitohdwit0lgeti3eepthfdslahtiehschnnleu0ernrwuynrocseeeetteepeoWwranau0threp.,urdaaehsr2iacledmtIabess1ce2esiheIsrrthbc,bcctetrmatl8piritEhsevobceaeiascaaessivb6eoTnoeoosnsetnmseuihtniitpe0rwrnchennwruhodnrhscgsonrrrt'yt,reieimlsaesoossilerttkemuetidodmiothiou,danieicueiesahesdafamfodesnsuneiuhnonseeetwrlenieblsfdeegmflelrsntdmerosysrkbavhRodhddc1taht,ae1irmthyieue8oioioctboolh8rosgcohCeo5iiftofntfoleiy5uweaevluoari1eferlpotcmsos0favsgiaeftsotocnEeeoetwhlsanli.enltrmtawaasumansrnmohio5nedesgttbeianbnvcwPcgjuh,enredMelrit\lpasedtieatlmcieicriset1eeudotptirrvntsilhtoLahlrhdsi1rhnssioaihirapegenaecc1sehdo5naeeeprtnpesnlebc8lgaiecnfecyitat,rdndlwt6lwwsnagiiltlecesnimemoogio1oeCsSnnitsasenmaeoafoii.fnrstosfgdatfstaoentegsfehentenooi2thuoevhtvAtskneeMoerddi5acconeraefieasIlolgtsieptrk7nopidrfbsdr,nrodaetssnklehiprahps,co,esu,otcfe1set,hanoelbeompthcpwhu8wrtiaooddtei.rdvrrlohcueedC5cpton1teefiunthieea9elofl0aewnsossoiaraJertInssIItthbeefgdriIpvutotrhtrrr.phiaaorftesfatitiheeiettiiearieneonnoniiahshenssbreslerkltareIriiddhnddhnhdegnkeeessesasssrrttl
104
F.J. Williams
tacMionmamtaecgpciloetetnsiiistfsiioemolnbdvfbiodoeriutsjwsotrebtiechsnt,ast.2tt4hheeFrroEiomntsgltwihsheerenatenhwdesprIearsipsuehlrt owrfeopprorkoretlrosnogfoutveheder
Tcdbtbioieeohsngcneaauspmifndppoeeorrtorpoacmbuhbavilelxatieaieteoipwdopnnel.u2atrh5pibooeofdimunErttwhdhineweithatfIhrerdeiutshdhseaiflnkohs*dtraravoiJntenodgoheeuncnsgotthetStrtfoteernndeeoleimtnts,ogitloslassnbeotdrefhiojadetutihasslatlgohytuueisdisnyEeetdnno-sgtelhciisfoadhmtnisofhptotarerivtcoieatf HsodwMurehodcaniwhcecccrhels.le2cogts6aonafnigvIetetmldsnwrua,eicisownthehutsealtpfdoienaIeptrblhiieestnirhshgfescsaiwotrsaevcexteiaeenirvmcsaatoegteerinednsnogtmaimsfittecoedtrifkartfenhnicgoeduuwllitsacsrtutuhloyleetu.earesHafxttlioeamrwcitane1tdved8eee5rwpt2,aeiitniilhnns
WlivRrsieekesedenstlloooyycrlouaptnhttmoiiseoosiednsnCaiebnourilssfseittatohcotimemhftahspInrereeacirssnepahtdroteoirWvsufieensrenagefagtosvetrtteosihmrtrhesoineefignwtwmhhseMeouoastcalvtrehceaucrdsrlbseegirsileankafnnisetDcllpbhydurreaabrscnelitcqnbihsuyeeitordsaeddainotdhapoeEntprindetng,gttlhhaeaunasindtrr.temsh.sueoercrsrhe1t wwwabDiTEitteehtatttInoahhhhngremneieonuhikeeeedcetsdtrsrhgbMeeliahneuhkpigllDltuftugse.iiogaarlrsaaDssntshoreartuw,rccrhedMshigtowstyucbtaloeneeoneuly.bslteoIide.prrrihopmmnrlrvnssytIiiend,TfptinmesttwanieiiorhwaefsipnwunigesnafbyllwlundeeecotdlgeEaslhsearfiaua.ffreeIects,neaemvaesbresaseincetgmemtolva.1hsrtdt2etlrlnonehiua8iieas,oeilnrofdtenrniltsmTshdeleycaaododbuisaruhcpstte.c,ibossotmursepcscthlutTtrptrhgrauwhcrioidetaDefamghaceypsommiotantninrdeoeanuidrsewatgeoetsafsbiedittDcreiinneoehlIdnattteiiaoradhnehuonsnleetsiovltlierhsebsrdhylceeiaakhwelphni.critdwcb.psadanhateucifloidsvnthaeefeaTpneIwtifwevcimedtavpehtocliephhrtirteinheeritirdnnoerelahowsacreilnineveteeonrroosttafhotielsewoosusrntistejarsoaheuowis,osewasnrmraerkM,rbimnetemnarnpris.iwsna`adgerCtfotenwIhacdhFltatnuroteyccheceeauhgiuont1ltseoswneeeirwst8thirsnctsysawmuI5ehpIoeoftriirrs1satisleieuriiwuphihe,otln,skcrcstlnoalhormitho'odocsdnvoriuhfrff,liwktogerdrilphhasdentrortteinvoataihhierteomitllidsodednhsnoskeee,rt
Irish in the Silk Industry
105
TABLE 1. Occupations o f Irish heads o f houses in Macclesfieldfrom the census enumerator's returns o f 1851 and 1861
Occupations
Dinu1b8li5n1 Irish Ninon18-D51ublin Irish Is(rtlaoistcheadliintiyn1nC8o6et1nsus)
WALTvHSDCPCRaiiaaghooyaleegkbiriauercalilrodorrcwesvawwuwer.rneakirrotLaynee/imwdraenLebpaeiradoenrb/ruoSorwheu/orreerm aker CPBCCGHMNTWSSSSssNKORTRSehaiauoepaorhraaraeulsnmuoiouokrkipagitiwiegtnrimnvsotlprencllasdptomtietoakndrtkemekeracsdmnernpeereMrmniateraBTrarrteekMedWeaknapraoureslaekekeairrBsitrlernkreneiorvrerednerreer Dealer
27
39
20
118 7 67 54
23
2
1(doubler)
49 2466 2170 107 43 n(u35antedde)sig
iwaafdmatnieimsdopatniorvlissielceosrtsisdsobgfwlheiwnteahhgrdeete-ohrtreoIoeruiciltssoloheuhrcesdcrtkeaueredfaptetaewepitrneeiorrh1tsenho8se5wwI1rsfh.iuosimlcchTlhhouhwfceaawhimsnepgrilarleaiewgeccrseatoihycue.ruorelfsIstgenuibrdroiiamrtwnhlthgotehlsatoibnDofcoceuuInc1brr8usilesu5iprnh1s,
106
F.J. Williams
jworovttaowsilweDtattecwMhtIonahhhhhhetfvxobbpirfohubiiirucceedrraaaiaTmesltttugeoodidsomTrbehhhtticcmontsseecheueywr.mlcosare2.oiatdctenwitlgopim9nhbhhonhtoewttuafecoonhteuehaelHoseemfdinepeTfeIedwosdfgoislcrliericwidDeeuerehetantiezeeenhyihItsnossnttit1leehnbhaurtechnhfd.,eufuahiiD3vsrbetbei-acst1monhmrunetenhob,1olihhIoteuhnmsedsir8ernotfenpecebetysIih6tthrrccs`rnsct'r-whhlo1sdahnawaetbeithaer1ouweehchnhcniutsetrsmo8cpesiohocvepeC-esehcCo5irctaabIriurouerananirneclno0uvreteseaocipknsplttaiie'cInpanihalsofaesrsatnednrntawwIsrgsra.n,ehphinitsriiosrgso'bnutsilfsnoiisaaeuimoeaFnhtssdsoIecsronloatstinn,rohndreuuronnotnlfebtiarae,suif.srDhnsmsgechbynwqhaldIetctmhaoihrwBoretccruioneomosoihimnytmdweocst.bubstanuthfurehhrtuurhnlsloeesteimhtwlntaleitit-,ecrnhdsiocrbvnhnhetcrsapshiowuioieieeiteesteIi,ttolafeounertryretairihinDontdx,ftertilnebitDnatoydetswfttihneaetuuumisvdhhpcw.adumeetrelrtoefmehwipanirs.briynTIipcnwraiigeebgpfdrselnoltlcanaTiiichuduooaeerinrLsosenmbhdnoewtreiaerhrrue6thCm-nealaeenelsrm5isitb-eeabskndsnsoltf1ubmuiaohtleenecer8tnecoiiovpo1reeaIwevrcauo5biasgfhfnrrgnerwcncutos,en0netlniioeerohesclhepnsr.,edopiayfsduegohtrtoindIorc'rieosrldiIcwrnoretdidvrctteubhnnioicohwhmesocssuse,nefhgtea.nieeefnahhspgiaegseLathuhscdmtfulaetadneemhoysesaeeoneegstttssIewIiplfrlinwtiriltgrrtsfnoaooneliheiittiatteeieneieebhhsnhsnn.g3laearnolos3si'hhddgyee0eeeessssss0st,dff
TABLE 2 The size o f the Irish community in Congleton, 1851.
sPEEieznnoeggplloiilssfehhIwr--ibbhsoohorrnnwcoelwmirvietimhnIgruIinrswihisti-yhtbhosIerrrnivsahnftasm, liolidegsers
2351513832
rwTt3cshheeo2ohhaovm%ueossesoermewanIhhIlureioringfrsiloseihhdlthroesyw-drcbtwgihoioltsilhehmnrionnagomgh.n-wthiuoIgtioInoonnhrukigietsesMyrehmintsa-oppbicnIrlcorootklirhyepesCneshpoofatriinnlnlteaoiglorddIbl1gnregy8iettse5horohr1ensfEn.ffa3nenui2wngmgomdaulnaisbrs-l2e4eehI66rr-ii%ss%bseoohsrfrlvininigasnlnhha1otthrl,t8pgyhe6akeae1lnerda.edsrIpTgtrhtieehhsarorhees,nf
Irish in the Silk Industry
107
FIG . 1 Irish Families in Macclesfield and in Congleton in 1851
N Macclesfield
KEY dPeonpsuitlyation
C o n g le to n
, -"7
108
F.J. Williams
crciwgmhAwaaiIpbmfaiwwmzcasatamttRRovidoWEInnamoahhnnaonotorhrattlnutdaefcehieatndeitoimiaooiweuneecTmsnduaFooircoosoeodmtrrscceigbasullasi,enietsefhnanilhnionMdtueeesttmsglhtliloIapigfs,tpglihbsiaal.ldeit,el,ntdnrerwaognrg.ssneiuhefylbeareulivleitretedahiaacrcsaysre-odInresmyhceperneneSaayCcmaianoeen,htidouchnitacrei,nnsitlttterrocvsdftIaltlencfhntacreapearotiisdfteLatedyrdohhsznahpdeltavoboseuwsdetbaruisiks1iti,esaleeetesEiosnioaerm1cbcuecifisuheesniwthmtnaoimifpnl8pvhsuaawtlalt,tnereeenoglihmtlsed5trniutdrirasltsunhildasuohiaehpdeftee1cooaaetnsdtmbclaociedtheuhadeddsoovfnimeharinvnphtgi,sntntcmfgeninaelnhtliwnaeigcahtsteeoenbsyiiheacnCsienboidalealutlpeokrelnitoypretselsaltcuhaniolaiiristueyhcymrtehtcsinnsftevetMoinaeeaoitp`opplcdemelp.eeissecegeonteofisdccarpblshpmitnaaoesdohtdtarasasncwoisthccsoalTehaieleartobhintoocusarotacoanfeerrnootdrrarsriCohesueceowEsleewgMtaonoftrutttonfbisep'iil,taisaideyoelr.ocnftftonewlepyisicarGonnBefpsthdirtranftftasgsntnoovoolhulswIohfthoeose.yawnflteud.olhoorpilertlIte.fllleieoeinrspttuhyctoigcaremoueesthfbehhtnrenwosnaicuhmIo1eP.alhrhrlumiareesehsceeiufdnalInoie8tlethhotmpIhruyctarn,iawymAevw15mItresooieoatiebfstrlthateCoircso5s5etsphaoIlitrnlsntihncaspoeiteinpIxehhamdehonfso%rwitclnsoorchcdnsrrrorheidaeypnileonWnhtiauaktnusuorndnyadpoetrsefhdtwbtlchtsiafiigtprfilshr,hirCauarfinpneeoworslheybtintoiolatdiaEenIeonondnlwtsoyageewnerheoadaodrumhatniirVmkngdeitsnrtniistetcnslmniiutnteInoocsohuth,nioeigsstiimhtcegrihannLtdhislhoefnirtsnorsecclb2iertifinrlroiItgiydnisidno,eisetnnatascetdee0biMoosrsctvalshohccasectottoewnlelt,yihdtaat%ufetearieloasnowrevtrnMnnhf'sanyrieosgrtnMirihsrntwmdceg,sstgmecielaeocptn-ecohfehrinto.uaihlbaecldnortrevoeehdaehtoecimiwoeooca,otsfoelInoyncenrlfiIotreeoscoepsorarrccynteeufsiernc'udtwmdteliurshufmtrtscmc,nhtegaoI.1irspdiidfhnieoo`hipsteuuereahyaahcbcir`ew8tnysieaeemiaitffsHeTerashogppnabiassorwt3ol.`s,dnsscnctln3syteepiteueatyadhhslo0udoafipdph4utrheeopolowoasttoagitm-secin,uyk.teioxoisovrsotltanIrcibc3o.rnIohocihihthnkst3dTrtmt5plaptabtrtitveotor7rsusinianohitoiereeostiitlnueuinhstiaoecih.ahbhbesreaurpar.asurwaachlr3tidhdAdnlnh3Iglksheelskseeeyeye'os3nelllttt6t''.
Irish in the Silk Industry
109
MAP 1 Census District 3 Macclesfield
MAP 2 Contrasting home environments in Macclesfield Census District 3
Crown copyright reserved
110
F.J. Williams
phISlotiwpfmAwapertbmerdwMsmathrioaiauarstpiehereiirogegorrtiowitusstpgegnlapcihdeodrerhedrssthcpcrhacteekaeneeeridut-he,iahocclluirfsbat,trsgoyycltatlualrsarWolthrsepipthcrtwyseglsavbws.osieear(otsi3coogniofeusnohkma9tamnlitmfecrgncohofaropaeshlgeearaaTeoosdWnpilafeaeaogsmndlumsnwoldtiranhrnpmaitenstemgnfShabsaolayteyattoeohaaetteehlltlsprhnaeIyfnerablswftietkrstteptlrewotsbidothhihyiraaeneiosr3sliaaIouesealeosketSgtcthwrlmthfaredbnrpfelsrieteeuvhfdasi1eraneyieosIoomrltwIsehesncattrrw.ihpsrutsre3hierseiadstei,rapoe8essftanwhnesctidrano.shranrcyhketesmaTbanuoiewdiuwtrnusndFnteayicnahbotitestlinotae,evduhvrootgt3aeeswowrtegh2ineresotdthectadal)trrwlshWptgilhyttteh.sybsibinhetrh1ecuieseaheeaadol1neaeuotsi`erileabmreIdgrgfrrgsno`CpeolmnnrglifaetIerdpreocPodopouhrrrsvisidlhoCgtatsniicduiovantormahc.dsoCeerrrthgaSnbo'oegmlokeeheasru'3uelyodTdortnls.ae,fts,r4eneene.oumgntheeatfat,ilrdiogrhiraloasesfeanatoaIndaeiefmfloelitnbnnteeoifytrntiineftn.ohoxlssdit1nrrashcielal,odtngte8uCciiariererhbTsMnse5metiue'WrraneonhEasteso1e,gaphrsnerso.cnnsieerunleiteuotltCeoifscgdstdlwrgitgsoIol.twhmtldiawnvmIlnhdSpeawshireeniueimdhststptrihtTsemaxtlnorsahsrmoMiahatySreiiieahhs.lnrgrbnecdarsrtgitedbeii,aterrtdilcrshWsetciSateeeeeiicrtnesmontoioctcmearet3cwhghgsnrosthgu3wtpt.lsoteuheoetieouherinrhrtecralsoeoa3arsiIdoedpoheekettenhststr,rf,ff
Variations between streetssienleTcMAteadBcvcLaleErsifai3be.lleds.census district 3, 1851, by
Street
Rvaaltueeable
M(poilpl .S=t. 275 Ј2 W(poopod=1S7t8) Ј1.10
fIarmisihlies
Irish working
Irish children scholars watork
wEonrgkliinsgh*
2
wtriemavmeer r 21 0
0; sk; se; La 1 15 31 1 1
4 saiglklaobp.. 308 0 2
1 14 18
Irish in the Silk Industry
111
Street
Rvaaltueeable
fIarmishilies
Irish
working
Irish children scholars awtork
wEonrgkliinsgh*
Park Green (P°P=87)
JЈt2l..lOodedven
16 wsaiglekalvaobep.r. 11990
0; sk; se; La 2 7 70 11 1
EStxchange Ј3 M(poaprke=t 9P8I) Ј4
stailikloorp. 21 0 1 3 3 8 0 9 9 13 13 0
Variations between streetsseilnectCedonvgalreitaobnlesc.ensus district 3, 1851, by
Cpoapn.a=l2S8t0. 9eshv6oe-1np2=s=6Ј=Ј26Ј5
lhhnaoaabwiuolsmkueerakerkprerr 1111 0
42
64
Cpoople.=H1i2ll8 Ј3
lhnhaoaabwiuolsmkueerkaerkprerr 4023
0 3 9 19 10
Wpoapt=e1r 4S2t. Ј2
slhhaioalbkwuoskoukperperrr
2 0 2 27 16
TMpoeopror.a=dcy9e3 Ј3
lsdhairolbekuosssouemprkeparkr r 1111
12 25 9
s*eTmhie-sakbilblerde;vilaati=onlsabfoorurEinngg.lish workers: o = overseer; sk -- skilled; se --
afnatuicTomilnhiesteraitcoeEafnlgatslhicseoh`sroehwceiaoaarrldrkisivnigenoddffeiaxghtuorbuseysceossari,leml'obpcuflayottrinrigseapnsrukesisealeflreunedlats,. isnteThmehoiir-sodskceiicrsluleptdoa
112
F.J. Williams
atmsW`hCtnueedoedtnohyplsdoarudobsSooodtlfuruaoenrcgenitdyntingbiSewnyfotaeaMcsmetihanaieletclhisceStnlsaetubrcsaumfleiicnsenbthtluueduerrmrdeyin'eo.r4ifin11Pc8fraaT5eslm1ushtvceiowlahinelosusoureceladiisnnaaelndbadterihcnFeehtdhsreatesxaanntsbrkesldiecDsiothvC.irxeieaddTosinfnhsao''gesssr follows;
TABLE 4 The social index Macclesfield, 1851
type o f work
socio-economic group
opmomsmsukevrvnaoaamieeslnnnfrlkrieessaua-isedelsggfslekeaeeeiwrirocdrrl/tinloueaardlrkl/eerr
SEG 1 SEG 11 SEG 111a SSSEEEGGG VI1V11b
score fo r Wood St.,
nuvmaeluriecal 6 5 4 321
nhuoumsbeheroldosf 0 0 0 24281
Bahfotoytrur ipsbeumuhrtpoueollddtsispe,sltyaooinfsgictmhoepmtmlhepe,anr iutshhmooenbun.es re hdiosivlodidbitnasgicnoerdbeysw htbhicyeh
the can
values be used
Social index score = (1 x 3) + (22 x 2) + (48 x 1)_____ Num ber of households = 71 - 95 71 = 1.33 AodrwC1ifi.aoos3slhtnr3)crkogioicuwalrnetseng.atedo-shocSnofloaSal4cdEgsihssiaGavelndefardsivi1osni1tmlodary1ivecaexSstwrisEm(.osoiCcnrivHklodaeirei1rrnecnslsgyae(cpteeeocrrw,s)ofla;oWfstberhsiekstoalsioolnitwoodwgcano-anauSc3tlllti)adaro,esmrnseeSb.etaeE,afWiGncwgaouainpttrm1hseer1iorisdgaot(sdSrmfesltmecsra1eson.aiec5ravietl.ngealsleioIyynsff
Irish in the Silk Industry
113
oWaigieaatswawfTdiItcnMmeTooaaatmftttttlirt1anhpxnbrrroberhoemihcrfisaotnrhooaeo8imvoisdheoceeoiaixWowaosodrdsealnasorebar6tutealprmoiduledvsthsnhkisitertkeul-gse0nasilgkplrothnydtwsoieteeoDlrmuesesihr'cw,rem.tvestaowm'siimrldontlrobatitwvrunii,tsasshie5tdbnryiAntlkssuoikfuoesetebtijasoirenieeo,.derlchoaoketplr1(isitunondwleercweorysslhi1kSiln2sirctteecnyaLil.Ieyseahrnhhniea8eetihlltdsoenahanstttauyteruameert6yyriE,eawh,ntfoeloTwhIfssdctdinIso0snnforeicdtienm,weraehtMttoIiofatcari-h)oisiahidrwtthtseirgras,sbennabskwfsihaesuuti1seemnrahtlanshenstdsdatiwltDtd8-aimlcstrceecelrtgeeshhsd.henhp5lphmsiiao3wcmeuhaurehissxcet1aehdtaetpvelarr%tetgtbhdthblht5inbaylnecroteoheprvieetshxgygloairnldvesedgaiisdpeesaretiuitiarcedfncbeenciantasvigkhaarwhilntsshloIwtadtaaIlgoendtaslmm,ihlteeootehtrusoryerrncriwileceaotrdeieeaimketroedbtrcoiiisgdadcsnhirtc1pirorvsneacgis`n,yeInohvbhneot:eltdo8eaninltrtlhhsslr.,eiwluus6ehlisnreviasitaedlyhteosidinshnowh1aomni`edfdaenamnonanShnawFt,aas.acenvttsbrnyenoectslrkoop,stimievsiotiIe,elnfAadretdlano-eitrtnr,ehweernsslatsrlTlamlidcsiiialoghliurkieentsenitcusneehtdktatcvwhltwhkna1oeiabiabihhehicfdmemlsueesmel-net0eglifi.ateoutoiwlokslhtulsdpllhdeeoIeiybocntleDkuolueeuwiwxae-rMerafavdeetdtltofntwesitsilrigieluodloohtsueslxidhnretdksrn.sfinllEhehuowrnoIs4usedsbo,ia'eooitoitara3sntdi.lcdnftevndwhlnwl1sniallcssidikahaosbgimeHcneiTleawnttci`csseoonyeibhpadfytocadlrlhenowotuhonxeietrrpsbMoedammotprresmrfDkugenppfaeijcmewviotnueitialhgesoasc'elasicehceoraobwaiiarslduddttlaronetsbrmdpt-ipaerdteaninenmovfohnsowbosteicreaacces,ttrtxrgyouikp1uehoJriveifltnioaonyanotooiio0'esnsnetiirplrdseilaomitTkvncnthgnlorttsoinnn-olstdsrwhlsmioeukweleseteededae,sgts.ieyatbshpsetrwctlvdibgparaeoithskhs`Ektsttrytow,at,ihttehTaltilnewhetunreshedioorenadnrniopanleoerabeoiagngheesmlbegotedno`otnywdvrepnoerwgh1angIis1rtmlakupasdidreaeastd6useeeic,roiottltliiaahentsrsuirfhthlihsirs%.eylctnstihnilissnnhlh4ednri'eyhocadtoenlkeienhe,ehy.n2.e.s,essr'.f
114
F.J. Williams
fTroAmBtLheE 1585O1cacnudpa1ti8o6n1s oCfenIrsuisshrheteuardnss-,ofb-yhosuosceioh-oelcdoninomMicagccroleuspfiienlgds.
socio-economic group
SEG SEG SEG SEG SEG SEG
VI1111V111(11(p(abu(rmstooe((afosmsenkkvsaiiise-lglislrloeekesndrediilae/alwllerla)/d)osb)hrokoueprrik)nege)per)
*
1N6i%4n22=00031I8r75i4s1h heads
N= %1100203925Irishinh1e8a56d61s
fdagwobmlttTotat1ihrihhntcri8cueshahioeseeec5Ahdlcotdeotdrra1uumrnmeestoimrpateecimcehnsobash(atiInaeisnorttrssipndttioeilos1-hoaswdicc,ctmtrs1henrhhorimwpite8aeaicterainttl5enhmnloilsoiktdcr1otesrcneeamsiatr,aItnrohnverpirvsfnsoeid1inaewpteals'qssbendtonenwhehtxuiiorfauhatlredceehasfiernwmonotinlisfoyddalrnctmoityeonnvghoarotrcceeuoetrihtaflhaolilsghttEimatacn,ihkemDiehngytnuoeeeafarupgbllmnbakotystttbelaurohhasIheiuperlirskreedrtioipegl.ihatonsoesishenlrosorhTcytmeeitgahsncIihfelrhtn'rbaiaociaadinci=ectillbuufksicoondaitonhopsshesnirrsreehnuartei2oetlhhsdteitrn.tmcddhni'0fehodtoi.riaeoh)ratlprsenoc.dhdsofleAitlnstnfriseouotcs,iiHi,ihynscngtorIroTsiremtretdahmlfiihiwakfrdcmensoe3MaeebImtxhihdunr,tspslmheieituattmlssnnreetwmri1nhcihil6ktir0cnloihloosea.Mstekitrcy'rers.nratestkehes.a3dhoneeeTPi.ctieecldlsrosEwllcdhFxcssTeawlsrneuieu2cre1nihessngrpile.os2rn5gnkeee'.,,f,
TABLE 6 Mobility o f Irish first-born sons in Macclesfield, 1851
up down no change
father's S.E.G. I IlVVl b IIlVl b
first-SbI.IoEIllrVil.nGab s.on's IVV
Nmuomvibn2eg27r 31 54
Irish in the Silk Industry
115
TABLE 7 Mobility o f Irish first-born sons in Congleton, 1851
up down no change
father's S.E.G. IVV Illb
first ISbIHEoVrGbn son's V
mnouvminbg4e0r 1 16
fImifcmfcuRtnaanoaoosemccmoawevmntlrtodoisuinhbrlmllcirudiiseoaesiebt.eurotigs4syohdnuenfwasisoJltnniiyroCivnwetdhoihosnhtnnsnTahgenngrenaaooeFltbmneholiseteefenoostoxxahstvnnnatteeoehgsmr6sn,etatoeitirpiannnha'grnsideneaEnhdhddtgnaoiliooafsngMcamnb7lcdtmih.aouC,sicehunpiloPcal.raaaiflseieentnesnrisTmscIdohgfrSehnwaeiiteserrpptilhughtsoodwgheetfpgnehtaulschctiebIlohclheeirasnhkeAnitossreiionmrehoqlhfpdibnuhoatuweoiwsvaTotistoennoehndadrriswek'iniwngiIieoonnndnEirstfdgdteiuenouf-ovsigbcIswctwretllerrtaiairieehesisnasaadnlhhesltlll TMAacBclLesEfiel8d inTh1e85i1ncaidnednc1e86o1ffrEomngltihseh ceannsdus Irreistuhrnsin. termarriage in
IIIIEnrrrnciiisssigdhhhleminsmmcheeee.nmnnwewwnitiihttwhh iItEMrhinsahgIcrlciiwsslehhivsefwwiseiivvldee-ssboourntswidievMesacclesfield
621124048%%5%%1 611187418%%6%%1
NnEunBmglbiTeshrheomffigamruirrxieaesgdfeoms.rarErinaggleiss,hi.me.en2%witihn 1Ir8i5s1h owfiavlelsmisixceodumntaerdriaasgepsa,ratnodfntohte2w%hoolef
TmwIicItlDlharrohloiieubeumssenmboshhlmtlutaoriirrwnnancuewta.nnoeiIlm1vdimOirtt8ieyyais6nasisrhn1nkpt,t,hmeThtrwhwrotbeao.oaevuibrutotritehledgTte,helhIheaedrr8iisseinrskssaicthsihldhinlidaiikceasklneoyemyhenlsdu.ilyeupytdl,adnbiWaEldttblsolynoewphn,gnihaaeonoldertairtnstxesvieh1,caret,8lhelnub5mlpbemyos1usrueiteetavtntsreeowreaclxfiiylnbnieepehgtsrdalDauoe1aravrr8iuaebenea6bstenc1hllmdcooirwnaehcueappaahgairwtlpdnythrelieyti.detovfa-odoIembrriusointtonashhrttishnndooneet
116
F.J. Williams
ictlMiodokeahejnocelytcsbiiltsvetyoseofihufaeaatlnscvddit,edoerhselaictvdhioneendaoasmmilfiknioicxremeidtsgiwlenlmcosulaasrrieonrteiyrdam.gtemIhtr.oriuseshhetafvahdemaisvbitlereiieecsntbswe.tehintoChseusaltctmrucoeornassgslt
TCAonBglLetEon9inPrhoigxihmaitnydolfoEwngdleinshsit*aynIdriIsrhishcofammmiulineistieins,M1a8c5c1l.esfield and
proximity IIIrrriiinnnssshhheeeiiigggwwwhhhiiibbttbthhhooouuu221rrrssEEIrnnigsghlliisshh
(l2ow% dI1ercnieMssnhisat)uycsc;ld3e(ishsf1tiirge6ilhc%dtsdeIrnissihty;
45%
16%
37%
28%
18%
59%
(lo2w% dI6ercniesnshCsitu)oysn;gdl(ieshtt9oring%ichtsI3dreisnhs)ity
52%
5%
46%
, 70%
2%
25%
gfgwwlCppcamasECodaMMEMteahhirnprerirfnoneohhamofeeooooaooaFdpsgfnsngoiisuwcxprgseccieotlgtglnslcrptiorishhraiIsisiemdlsellesauersvnrreetelhiahiensptseichnuttntsitsdkikno-toethrhhifohotlsiyIein'aiiinennnteais.lwrnn,nelhcnt4yrd,tieayiold6oeesaanddsredIdohadsfldasttr.diwiistoFaefaistbesifiIIopssIconItnfhdoplrrtthtnrtreroehlliihdgeotrurBrioioassrhneciorsepcihhtxaccohteemdtnhxeetiaraoratiosyhaogdntismtenls6tntmodieidowagtelpoo.ttemhteiwshusylehfioattneiovertHpytheEnc,glaiepy,aooocetiueeddhtnveuhnmisfwwhofrtroIebgrelefah,plrofea-raoiroloEtdgcietigoeid,sthsstrlhnuwEtseuinciuhsikheohservotcconegreitbshonniehgaIhngflMhfynlefrisotlurroolaaosicaiagiaiaecrgbrrsamtohtsemfpseIhppcecahchohnnrtxipedhraihrEciitentesace,elahsneah,iplurnixaclceshmiaengIosgtnegcaseasaprsprhdepMpnhifmrldniln.rwreniisol4rurteortsedmoyho5huieaieueealhldInnIpavpcatdrdsrppurrRuugieyvoicetirei`i.nslcnislcvsorscleyraeoaighenhhoetaexmtrocbrhnisFhsnClcdbeieonrfooas,moehhua,ainaen.om,aspnuesnit,rcettbniaogrilrtetgemdttnuBedloohengshyesdrsytecsxrofhweeobdludpeo'eshteisarrotercefhIlogpmxthmpewniaerwchoteTghrraatiobrtdiisaoneosimuhnaahrffatmhooprhaypcaarlrdaobaeilunicCeehhcc.efnaygnuglhcrsr,ttairelohneosooeetceotlnbhIenydeeomrnsaririoowdinnyness9sss-.rr;lttff
Irish in the Silk Industry
117
ggdwwigttHHaowElabns`tthbiebEscbeiMsnpraee11ndhhnaohmeeiellnonidomuxoeyndeea8or8nelgoheeeovbeerwemlmooyyo5edecgHdupmtdut7rpgaottnnrasbio,ei1lMnmdeaoooocshlct0nkdcitolipoEuciitolrsuahm-timi-oninnaffnoaseegTneiortSbssgnwesiniireaeieut)Eosmtddrwednttnckh,eukseennnaichiericgsahhemneooa,onngidarinoowdscctponltdeletalvt.inncganneteittshuhlterihldlhhiiatlaucde'seese`matoeecorenadecnesrcAaieennierheWywtrdrdsebgpeunamdeuecian.one,lidfa.fn'etodnemuisssrcaaasctsiis.sctaekpmghasiwc.sigiEreel,teungasonaotiagbic4bolm.eehauTlrraeitlinsrIlket9tfdfgdeu,uwdernyteodnlsnoillirectpttshshyeiibeosatuhpnriig'hughuliWhlsEitwh1cfsseeaeeeienianscaeihAedpeeefttv8honhpadytetqtlderhidattreddehtyisshee5eancoifersitWucdeuoustteuapiinoh`u1emroi,irtulhxivottmssntcicntnilwiithesoryn.drcehibslshettcesvneoca3ctoaeltitiieatnarisgeiit1seelhreblercc.otglhthntxlsaebwcbuottieryatatrciItRd.etauoodhhiaocehttmohiooydsrlRmsv.ioo;oArepaempItlnismhoeninenetneheairscmrnarsmuoadare`ecnaicdnoieSpfhyri(rtchia[lptdcswsiee1totcesoni'lmmdTcieseetuItIfyehthsaeenthorcarcuecrooinrnnomdhpsaptmohoesrrimusshimosneinrrraanectrdi.,nestnaefeeficewiocntnn4scemssssnpttcuhacaerNthdeth8aaiyhttkkafisiiwclusletttIctpn1lateqpsoMonueossaiaehseirebytrsapee8nMwciwlunuloiumonmhid,svey.tmalrnnlysxennr7wsesattuiecgerselreaeiinmeeahetgtoh0tdtiaucssienuadlemsetagaelirraancudr-ncete,ntt]encorchnegengve,gtdhebnorrgrrldslsesaEyhfmonididfsgtiesykeeeoawubyrSs.csudnoetlEEtptanless.enarieiytfrtusetyrdetntahfnfepsbformpssgcnsnodTehdmlimoing.teadenf.dytiTarenloaggepf5uttoLD-rohohoetiinshe0hntrgssuomldCillrhstcahscrIitenboeidsii,drdtehatttarhdrsouhannaessfAheuoyelhsheiotnoevrtatwdihhyatnnnslhosaaotnnlreeafbadtuiaIgiistatinasisnihewtftotodesrrmwtictfrktinbopamayannit.duthiielifrylwncseeceiieIindeslsanesreetiedseculrnenou.xrpdnhrhrRnlsrgaoariyytiricsiee,sluatagbkoi.ehelintsbsgevr,6btous.ghaurdnoiwnmnniha`hre.setlwgrrefeselbSbwrE'swatIadntiiroertbgl4fktevofdPiaeriwmceeoeocorbi7ohEEnalnoopeninoreiioncsucygydneuirvmrluoroesserrtorigeannaeupilplekpcer,r,eslnheeAntfeuuCrnrtggllhrtoretattsahnickeddaiursEthehttaallaoaulrsfohndoinaiatetnttneiittturtinnttaonafth.phhhhnsshhpasolnhioniroiraestiJitoidsndndddhnhnndeeonessecseeeesscss.r.rt.ltf'
118
F.J. Williams
dwecWgepetoedhiatoЈsclSteniorhdaxtudrloaf1ianotiyaaadeor.aauartvruv5ncsnnhaneim1tnmce0cetsMnhesdane9hgaiar,otegecni0w5atnhetitnqtnagtdsroini00drhehmosoruavtrdfg0dehespasntanaeilesldieemeattanongasnaonhdhwvterpttolldrmdowgntaegieiesenoek,onlrmelpaorlwleanodfhtЈpiestp.ehsrsdhon'nhaep,uiagt8orcto5asrhendot2armos1imvspaesModvttn3eiiurlrtaehGosstrisstoa,odeisalisnid0ueharoatasnmofu.sis,eci0tgieurDlootunoescdh0irgipnuutebrrooanc.dteaheoeHasrhlttwsf.ntensesceiliv5.nnoianeitso.t5miemeewomt.encpgnsiardldatosACn.aepcee.nuhpurspbnhdrmsliotdfeeltcteanWuiIotttaithuhlaoahaaectnaecnpesewsatdfrnraioir.EshgtiuonylBntete,rostioyeinctilin1icetp.onomrmattasnaug8aihuken.telpiso6limStapefntnndsaeisoh1rteogntr`rteedoneuneoneBseedrorledecdodclcrssevpa,ivedilianeacstf'aginoha1ate,eltthtttaw5shntl9leetrhimdem3oou.tshnoitrn2deerdcfoetaedneeit0oseaiutOanhllcnol.tst'nnnsihrscashoyotWtfnehldaiatetwsmehsiaRtaeltt1eoorhaotaipmedasenm8oaeoeotsnelfoddrrie5mxetsctrnaoneskaes1xtsiteepnhaa"ggheiasahattndrnimvyloiiudrdongreenapltuetaofneewr'sanao.opcsspiossbanisildstsnafroeanebonaicbileaeWtantlvasdybshumelicidltfsdnateo1chaoiddttr,el8utsitoetdrnootoiieehbahbgh6.estnrtslwmaol5sdnoyeybe1yso-eses4l,f
CctHwsaLMfiftastf1onrhoiceucnt8gaoaehwtshrehala5Ienudlnlerotcol1ne-nnrthiceegytctoonhneshiadessllllmstseMheesesisah`sstharoenteseaoaffsowdihaucreinwunrcowetedrowteehdcghfnslbeaw.nldigeiwuireecygd.WwneeneshaAeretgsfanItahnsIhritiirtnetcgnreibdlaitcfcehdslahtutoa9dhwsmthwonaeirhptlo.EaWesheatiaeemlscnslwaiecaxlifnhasalairilieskmottnomsn1rnnaaryrotu8euefydmoei'altmn1drn.dCssejMi8eryaotgtsAriehl,whlethrbtyaalgtecoieattsiyatrcitishrinrrnt.ayscmof5hhseegt,soctl8sshieeueortcarsaweres,rebNh1fenfvdaet`e8ouimdUothededtr7oitahyeemtlu0uesltvdhfeisoelmcoaneeei3rtsfaEnrsserfhurbitat,oddedSolnihtegodrvohuewuuwreamKefienessscnfnseaptaf1naatoddrSrwelhme8lttoitefaroiiare5heweoosyoa6tcl3arnuhnnesti1slecteecbebetsmn5etecdtebfeAtytnplsahrehlgoacxue.sotlcaroetnheuiltpmttrsoroeCi.sdebttrelSelfsni`dienasDfsCsoseitdr.Stwfo,knew5xcaehelaao7tiosiacnroalemneueslesSlBnetectientiipiyetnhndondcney.r1t''
Irish in the Silk Industry
119
Table 10 Governmpeonpt uslpaetniodnin,g1o8n33s-i1x8i6n1d.u5s9trial towns per head of
St. H7delens- W a1rr5i.n8gdton10.6d W idnes8.3d W igan M ac1c4l.e5sdfield Co1n1g.l2cdton
f4eeaetccwdatagwgppldttmCCiccuTheittrhihhennhhsdsdoott1ooeodeoognaaaoooaietaeeoegtedemumu%ssFnmvoduerviutaatsurn`ysrnieiutscchtnbencrreebtvgestlgmppIrmrcteuocsaadroardealulrovenlowuwatherneinttnmitnleoloesugrlhiasiaiesilrfnionmmtneriitooojcdsdohfgncttatshtilaosoeloeeggiooonnultlo,ineesiavueelovnytihmttdto,rfnlcadsunhrayninasinee.dogeaeftseaboltc.brgsnettadsobiuw'fuacsremuecrLodpdltttIdyteppnebatoorieshehot,pnlnaeiodmainnm1ssreerdtpwrfncmtoaaernhosei.at4tg.aenbe6faMuo1httlr6luseoevn1.e1tifheetwnp3enee81t5slcetssrhnshe8mittsmoee6uanvd8ieotdshleewee5reio.ntsav1rci5geabitteiea1rneosewotnyaasenc3rnegnaooAtuiengdsuntmstrltlgioca,araetoruobhewneyotarideetnlsarsbsnageovesiisnygsaanahtdhokirnopf1trsltaeipsrhpcnslnrssiywieeauavic1epenolmtoeMohgiotenudgoswdbdhels.donalvetourhi2d`gssetdce,rlhllsnalnseeeho,ipde,aewdila,onthlcoasntkresayaclelasiontuarcscneoatark5nelaetnwsoet,acaraitlasstre4nmtw.dkneeeitfhtosnarCs63owianu%hrascanesgtn0atetdfdaia8brenfhaedri.inewcsetiidtneinsoensshmsytelophudseaFaaM,shoeyeeeytansviistAlugwisrnernnpnrtdmofhgdcniitooreotearatdecrsuchhrlniebchgbshvsmpicecifnwcietcteocihmreoncecebeaoichse4ltchgea,afgoonli,eeutdrelslfhdewfo4ocolerteeltonfgipsaiidtirse,.esron%ogoscebheuciotv6'lio3erceintefo,ltlnauen2dhewevneneihasopir-,dfwtdrreoeunaee1tsr.f1oeamuaoeuic;alnc.ordanco5mnl8smaudt,lTnolcwanhomldamadUf.a7tsnnsTimawtoihhdotualtmaua0ceahsdoeeTiitunothedejtf.aosrttlhoiolsherdnoCotenftioeylhedfelnwtinflerneWotlrcrlatwrcisnesrseoeeCyoherswtriuordehihtT`ybsgne,enwstehasgovhniwioenuastgydanrgmcco1derngcawaeurrwnanancibohiohga8lfeomelsgltswststeandelaaume7c;lotahtnirtfopeclnteieIsttolledin0ecsehtlooohlseerienadharvuntitetitittclnifantnoenoitenberhhnhhsyle1prahooiiltsss'dd'dndyhnognenegeeaeee0sssl,srtf'
120
F.J. Williams
TABLE 11 DesiCgonnag(tialoegtnoenrofarfonmgIreissthhe= 1c8h35i--l1d1r5ce)ennsuins Macclesfield and
IIIrrriiissshhh ccchhhiiillldddrrreeennn diunensdwiegosnrikagtneadteads `scholars'
Mac4c9l22e%s83fi%%eld.
4C5o%31n69g%%leton
TwiweitnhcrmFosteutttIndohhhhercdennotauhaoiewiepheeaanugemstorsernwnmortteshtcneknretshueotdcanasiehfitsa.s,fsIeloo.l'6htdicerykri5rcnrwgheyheoianfnmuchssrriarinneftietgnIeheielgvahoErddastduatdieceherilcenrwntrltetcehrieowdqf.esba,sehdnpeairuutlnrelhinfHierrwedeplsietbeodeiatmdrahtrfcseenoeerdylreemtrahnryrieteewnhabwptotebcoynlanihlainorfeewenneentictaipr,astdsihtlsaddtyahnnolfttrsiieerotoIssooyvnshrdramwuntdoEgetiteohgniwhhsnslinlenecevehsoceaedw`odessgtuncehttcrrtfelaCchdcmoiSsiechiwrcscdhisciotohtso.elethheoaiooldmmsesoinwlnieetpndmrTrnsloetmcokpeeoohrpeghehIrenaripidefegoersekrniraoerdeoiolfeaashcdaifrmfvatbfnlhtfttasariiowshioeesviebkttepgwtrlhroiersnneeeoayotusnynoimoeolfl.ntnrsrgymomyhIfwtresiieirihTrkeswnnceietepiayhl'sodhnesknooracohiphfineditwnrtphcia1fontohaktsgghae8itafPdwr.ehlutlt7erittpdse.oyeiirdrsos0cgtnereseTo,sewt,Shethrdcooirohdhicnoliutonamwfskieeehocm`gsrrxCuEnentdohcaldlhtoiicxentmhsnhrtiaknPaenenawdoietgeggwdaipnohtmgtoetlllhhiroetyhlvsoasholslseiiteneiilinooecn.irigtatailo6irdtnhnnnookeecsr4t,f
TABLE 12 `SchCoolangr'ledtoensigannadtioMn afoccrleIsrfiieshld,ch1i8ld5r1e.n (aged 3-15) in
Age ranges 3-6
920scchhoilalBdrosryesn Maccl62e4ssficechlhodlialGdrisrrelsn
7-10
4250 scchhiolldarrsen 372scchholialdrsren
11-15 932scchholialdrsren 317scchhoilaldrren
511scchholialBdrosryesnCongleto38n scchGhioillrdalsrresn 513scchholialdrsren 516scchhoilaldrsren 214scchhoilaldrren 023scchhoilladrsren
Irish in the Silk Industry
121
wwwsiawosfrnwoeooscnesteUsTicntetaiObImttP`(nnsnhhhhhaeorscccuxphinnoxnbrouuoeehhocaeieetnnmddgeeeehhahemrpTtmidapcvtsthmtrtshieaeravilyjfceiiiiooohhahmaclcirkirdeoccrshvaoevoisaaeeomooloeeoehmeaanttraaigTrireerbaepilyiutellhcrlnllepepsisnhatttneuhkrabiyrraeocaptlI.rpswheesuuarctnnpsrs'6eoyasmierniacis;o.obulsssЈlaai'n7anongicoppiteyuedmllyitmwlsrgsne5lgeamfadteawrernrtceatscrthotyIshhed-jhttWeCsornhbftsaehmche1wwanouseЈofo1.heohtesuetsacktseal0isotoops1lorne81sueneryeeltoiuhsehne,yDeetiliwcrn2itdprp5is0nlirttgIrnneCeyaeho`datiMhdkt)yregrea0rkdostninEnhc.itpiltyifeuieaioefncln't,ltnofafmgtuegslaeasaenoeon.lyoctosohnhdbadFdmtmtyhhritgmtctrcrgfwahefertriwvguoehroAae'ulwroceaswltrseseoesefsloecrgeltbsnoo7iiltlnreh.tpelotmaonsoeeesreaohiahemeteicumh.rehsoeetgthrrrcshrnGsurybenriimbhoiitriTloro'nesfnafnlewcnsietdobgeIoioosindiosnwwplhtnpaltrwuaeieshotsuyaiwtttht,ordm`vlgawtmothettlrlehiohsnhensktehfnsreeoenhdscxrwslericsaneaeueoniedotoyeeieddnorlhy,lat,erccthhdnkvmrcdoayaitclvnset,nehblrnbieahhio,iee.oslsvhwitclufceaer.rknmeadoefndisikenncbTyliusisr,tltnetflomndtdtecewnaaglodriPy(recitdetooweIlpldaclrfemSdiicouhrgigahhyrrtlorecrndfeoeakb'irnuh.dsi.eeseehtrebiIogwanbarh6eretstefselie.ttpreewitnh8oeeoidrbpeniehnscihreldoidocforAnrhhnoaalyaulysiwlaoiusTeeedtHo,r.engeetogwulhophseOisktlgipne1romectaneamwuwpeottofmstTehelo2ewoaocwoaeuohhftbhntlticorsrnwwnmeroeaenrheehvrtrenooripaeehleceeasnntsttnsswal.raesieeghvawflhaorsoisadlheIce.vosoflagrlselrgdleeeeiirbdeaudseaaodsemmItfeoey111pnnrosinaosrahtfroigmrtmvwrens803rsuevueecTriflltovvoeaseashwue)nd.lo5faywedatdhnrsteptsreatodekin'irhihsnhr1ibraemgpfphdnserogosrmnT,iiw,eteecyictoloietregouihefwsoicderlfahohoaltnanieciuetosrartrlrsoiaohnalsgonndmhfncteeeftdtnosowdnrncirrirtheliwsaetsrlnideapdemtneehcileeooewknamaeeswtfdi7esyttahare'adnfernrtrsao'gaaei,rx-wlss.iuheoe1ineuitsrrusattsvue16tranmm,lcofnhowpweaa8rsnteemhdne6edspinaesgx0hhsephngtd6cceataotstepoeiarmesaeite.hsuoeaI1rrwarytstisutefnbamtllaaychysneyidroifoiromiInwsakego1wdvvthlhtygicsojaldTrlrhnaeatyhocfnoi8iroieioiatiitatteaerrofeitnnrananninhhbnecehhhs4rbcdyesnterorattwtaosssl'dhdhgdhyyggoyg9eeeoeeeeeee8essr..s;.tl,tltf
122
F.J. Williams
TABLE 13 OccupationCoongf lIertiosnh, c1h8i5ld1ren in Macclesfield and
MACCLESFIELD
Boys age 3 Girls
4
5
w 6
* ,· 78
P 9
wo0 pp
o P P
wo P P
PPPPppPPPPpp PP PP
s10 p w
11 P w p w
P12 P P P
13 P P P 0
PwwwPPwwii
CONGLETON Boys w age 3 4 5 6 7 8 P Girls
p0
0 pp
ssaa oP P
o pp
10 011 w12i w13i
PP PP
owKpswshaEi Y ======= pswswhsieialweierkwnavcedveakoeerenepprrrt'e.sraatpivperentice
Irish in the Silk Industry
123
srdiiwsttcsbhalmmwodpowwCiIImhceinsnonhheahrrtanbeenyoiyfauhaeiioghci-eyodgeasonscetsPwssnlenrtodartem.hrarulhi1eoe,thhthehkamesrkoel,hyeutwsstme8rieoImreehteviittethrbr7tefthowlnoirlhiirayihtaeefrkfeaeirr1nsisytapifyeaorcwkr,Eaieceognsdd.dop.tore,ms7mapenteshsMtnma1nrsumhstsvhfkrepniieigghllcogksgsswaltienioaiaceIalelehilhlttrvtirntirrsnilceetalfhrolnchsyvtaoessseeeatiilisohretehleceef,hd,oadrilnsshkouoimantrdahIeulwlocdheteffrrntmifnacepthacaoamuniaeoiehpepoawsdssilonenlIrfigomcruaktlorihntamoprvtetayelhseseelniimy,fhnsftrleE,Mielqstarosmsldowlelegahur.tussntivotmtmrciae7ytihgaarhhouuaxeentagre0ymivr,kichehisossoeiaamanrlstrltnegci.ooiieilvtabTrtpidrnnotsfobnlefetbrmwteiheleohieohgcf.yWtlptuetrecasthrihrrhiohIeotsfpflhtxsefhsfthriwPaooyh,eIuaesiha.aotneiaiierenhrrti.enyiesltwIlwndeesktistecdlhdBrdgrhiregsedrtvtp.,sialiiheiWrhhernycbedomsmtaEsaeaitabfhcoeh,aelcIwtonraneynnpaeeeomhfrtunaad,mtmvatoinabnaagts,nllaasdrtiasbdiifolntollttcigthnlngeohetiiphhhegle.ytcrsltthsseeiurrtlheuaoeircratoethdheceatstiasFnedri1csorshmocdmeoenpnneoindh8,o,mfupeooeeIcgdetmiisfs4tmoterrmranhwsnnsoawdkeot9tiotsntiboerwigctthuhsuiotnrtiagsthaatlrrhbehstatnee,naaleakiehsmhohcoeeenetdcaytrirsnnnateloateeuhdtwmwyeaygtteypddtoistnmsratgepore,ee.tauwaeettooblpsiehIhseavsesskcrrpkIwr1rl,adiatiaceteirtaekieiftemhnitapg8hregussriishvaleoro,btatroetnl5lkoehphcrcrneyehyfnvtxl5viiiereorarahbmilfcitcsteeetc.eeolsdosintwhgf6uayueufemdleiershemo9bsoeeoasaofnxslieepncrfeseneetrbbtnfawnmwepanetTuoinsrrxcseosdao.vttrettttugtwrifeiiiihhheehhehsuhuttroeiiaeldewrIrhnhdnnykeeeeeiaaenasrerrsl,tt NOTES 1 ESaPD1.ndroyeudc(osci1eseaSn9,tttoy6iHocN7ni).OaoJ,l..icpnMc5`pTa6n.oshiin5b(eoe1--intl94eSiae7t0lyln5u.t)mhiCP.nsurcotebohnmlfetiucpVraItyntioicdonNtuon,osrsrFit,tarh.,inaNamOloLpcR.tocouenn4pvds)aoh.otilinruoSe'nt.,aiaonlV(ndiFMceiltorniossrbtoiEioalnnirnt,yygSltMaoaundnf.di,deEEs',`,dlLePu1miact1eesa,ntrtNatiaaocnornyyd.
124
F.J. Williams
42536 111918207 13 14 1111156789 20 2212 23 222546 222978 3310 32 33 34
RUWMIMIMIMWHPWPLLAMPWMPABSMIUCowPRREPduoCttMMFt(hsCStbbbb11tihhPPPPnhroaaloepseaaanaProbiPnniia8ioue8haeaooerhaiiaaaadeneedddnewwe....caoccccpteqlu6dbtep.p.ca4ncpwcrerrteirr.kul...ccc,cacdnrriuRr6seks,RR,,,C,ccccisennutt0hMsdopmnll3llnFaiaeihaheoiedJ,eelerbeleeleh,heeoTn-eebirrrheAutppplttsaeemrs,ssmssrauypens1reppiaot,idyreisrrphJielAes.fff.,fc,spsmciscsvtxorltooniifin8n,,i,iworen.its.doffpdb.eeieJceleAa.sRRrfooeerro92pep,eSA8,diim,ellllblrrFRurthreolmttTeerP3sm.ddld3e7edesnfe.80.dreyowidCyeraB,.elnl;hFotgns`pt..hoeo.nr2Inv9.t,WdTdhm,,ifernCerCidiionnJiChiwf.eeio.M'tnoC8CsC-woensleetrJea,SrheuortTootEt1e9oo.TugWglSfn.ol.ohftte.thdoct,aEMduauhe9es8dEhnMunhhW7ih1fMune.reiucmsceousrronreJeereT5ml1,peTt8re.r..coiCeteicikIepiCAsh.dasfb,m1i2aoflee8iIy5.eohr,rplohdhsertSefkhotW,IrrrneyCeo8;cra5nt,i52ekiriIirlrramyerii9hm,ssc1slueIonc4,kt`0Jeyeelat1saRnMnihkwfenes3hhE8krlhHPidyl9nsppiLulh'nh8onp,OdiaDdddddoeite.ese5em-ouhseala,heI.oe3tdhdldonnfal,suesaIobenuurrcc2onrscsencdi6anetdefufpaIruslilaMns21,otveot;oescoia;eHicUt,Hosinivmdrinttedso.cSsn.8lemkrcensern.shrhrysate1ua,ieedncpeeHaCdyni62lnoeasodl,n5sdns,siA8rnlSod,r2C2oaLptI56Ppsifnhkn.wheaMt1gdaIAi5ut1pilrv0adr1np.,hOhoo1crroeoi.alod9atlei'f5y.sl8twtIdnaemiddymocSlom81aso.iWanaond7dxorpusi,dfn31r,k1lrd,ol8h15rclcvehfrmt13c(dhf.mex.issko2p;8eeJchtieT538ec1C1s4),aSEuteic,aoxitE5pinru1afta2n-c.2Le42hlsr8Mt9s7iahsorhersvrwe4nCeo18iysbi'mt-sn.Mpio;e9n6.slee0h,uteoe-apDeo,qoiscs6,fsp,d3,mapeoorre5paiocSMfliIiao1rutEnuoi'Trep--.ypnagorsii..tt)teapAfnlipsefrsencmmeitrBer,,v.9..rru4nlnaaupeoti6d.uD,.8Spll2xE,yLpretrrp)1asmdyofVpr2vcu03.7nte68Htioe.aBeruD71llineG(8eta.i6copw81Cn.volse1sucac1i2o8dgbrrec2ilr4ta8;e1l.yoimtr1rM.ifotst1i98a4,dioniclut.ham4nfwiceetae8mtsli4D8sys964a7ool11rl6o.uge1msodts.5ee--5,a,0e18imlr(8ei4(--i8hnrtirnc7.n0o216sns=14185i)rs3i1y428pGietta,1tc0Coin(1,.f--9/st5t19.,80ra93n-11p.doseusp%8ne7i10et015,3o4S5r8p;it28ec1.rh.1p7t8opy,oo55.53.n0potnpr:83Mt8L3r1Anacs.-2w))g(07ahg%c.3.oh5t564ao.,,r'itepLa.rdie3lus3.Aie,i)n1,iuflcc2.d6eaenton1pg..e-tfGg,ooogtp1p9p(tu4e8hcenccphyloulD2lt2pt1ph341,ohprMircioa...aeoh,t.knsge..87a.lo-a.yhsurlmVe.te,3n343;8nh.cht1ue7vb2s9.,i1c1o3ob2dem9pi1ii3toSdW6l,i8ercisl2l-4er7iC`./0nt---in..e5A1sn,o4uo..ev2iJiir022xsl.1cnd4dn)i.ui1i2i1l48ks;t,dn2U,m.cinxnoM9h.p8.in.t1u.ihxo1pecy8pow5nrAn;eeaWP8rxa.nsa3orS.1inceaiM5it,sxPp.vtscu,inct9otn2e1pxi-hteae.lAwgg6dn6dxe1aeipren.ndhwPs.nW-8yxtrhs.nsfshvoo5eixitiiteibteetihalCoc5sh2ul1iahnryklrie;k,r;nh.e9eedrnt.
Irish in the Silk Industry
125
35 3367 3398 40 41 42 43 444564 4478 49 50
ARIFFRIRHKMWswcfPHtCOFDattRSncPM(rMaRCbboirrekoo1aneobueooiaoioitraaeofopihaureaind9dsrtcardnaneaoxboftnbslnndoiirccrgtal.oz.7tilcettcsntstgvoleesk,ls,crscsi'ehh1fupeuieuc2tnths,tdgelbnlrnfeuse8eoMdersyrpseelrMt)t,se,.itseHas,3r,eyereoiysu.nfay.,nirraJanct7tnfwso.dnr,arlife,i'JohCwota.nafsPeievr,1etrti.aCim`ntnt4edrllhoEl,hef2PnW.eehoLhrd(ane,W,rGeorJlxw.6eany-lLr,.,Soos.iGBddtAcagy;bf,ppsh,AoeeeimnCm`eI.eCnfDrMvl.Tlpco.Enanees.SsoReaoOoannCuoieEs.)daxnet.haur.piu(atmWr,,rela,aauntaxIrpftrli1uoae8upl2htenhntttaiasnmrnyeEeb9snrgSeSeh8o2`r,tyeltmtsHdydsdrrori7gdc)tiiece-eo6Dsnsr,i,iaya,hi1luif21BSeseeusrli1nentlloMicceset9E2)tncencA1lOtooL/arot.ahTtyivAht6s)m429tcenuuaoootln1utt.eauatoci9eei0x8e.ioegnsnnrk9odrsreowatrtAflr)5edgt/tidhs1snpooyn,ss1icStt)lEeta1ls',etidfteutcpb.a;oep,eacTythshoosb,mxCoibmelVnS.nmhrAphsiseriaofItanrpseldwnoeier,toi.nonnGeittBn,dairlademesohnorenldaimdltIno2dec1ehee.cUllRotsnstoNTcu0e,?-neoteeoicTdC6erP1snha.u.n'nimesdg,sbpbounho,t,ted5nasrtaodth1ar.eseIetlHoafe.rpoNnBtantnyFtunt8e`eridjroMe3soiItpMifrgo4selyoEisahenkn1nooiargEthL9tclns.ntbdi.ero2adeellueirC,odtyEeltylyusrr.rotltuathne1nuRmdhohee.yoyhsw.d-wnpcndcdawtedeafCno.(irAaooa.donvAan-n1tide(ttrnotgIlisLafarcih9wtaMiminntno8n,oklekElhtwoc'huuet7etsen.ldiaiouod-Rnete.1oprC7nloriRnLccrrlusugso8es)gageyokoMTaehc,(iB.vno7nrcnidislLlSeacneoso,cnh0.lcaotpd,CLrftuEeotlssiua-ciheonsupaunon1h`ccyncSl3pdtpcrwp1nprng93ihliiogn.sHwaeyoeair9.ei011acmloensPnelnrQl7aar2i8Sre/ifeicun7,aaer1iiss5nddu4ree,elC3ollNi(stte.)dla,Ge5(dnlEe1ore--sLs.bdUforons-Gg9eerxoetl6*1a'btuteyresnf(7iednTiro,i2Јwl2er1oenseomif4tewi0lagOtisp.hcm9ighdaovytshn)tt.rerysporeho,7rr,tle1esfadeayni.roo4nrVctt9tcpppndRoosaht)3ifSh7uEe.hb,toiine,ntii7seycnt3sn.enyyslddycE,t.coe-.)thEpue9.1usoou.1ttTet2e1Grp8,hh4cohrru2ldihoi92i3ody.dneea.nfe6r.e.ta.f3f,.
5512 53 54 55 56 57
MCPWSMRHaRC2t1tM(iiPt1too70eooeiihaues9.ov81ldonpnrbeerton7-9eonspah,sbRl-7rdri2uolhhe1a,niei)te.cgcni9Gynpi,AronakR4rsdo,1epn.la,,,7rcD9.ApptPKRthWGtpa..Whho(.eiHo..,beT.vp,7.NfCvilE.u1.h1Te6Be,W,el.t5we.hea-h,m.01enpr1,ae,Ao.8.`t9neBESEru1.R7Sndk8do9rdrSe2et8iyui5culhgn)tSe.ci0c,ioiigcaastoaE.nrteplhtnttinVip.CoaoECaghnlHJnol7onaelo.liamAMv.snsiVunnstcmisa5orredt,rnior6tRrt'ihyotM,snaa,eeeeftlmeppiay.o1OnpDdes8nioi1.neni7fns.f0det,0rt3o.tBse,.ei3SEnerS3tciinTdhntc-itiEeueho3shdnchwV5oEcuat1oienicdtf.cnliaWiu,ottctAcuoionaor1rartynti8ktin,aoeia7ndnnnedn0gdudd-TE.ro1aieCnf9nnMAcgl0cgtahhe2dlcsneas'tmCh,aincePnaidMianondn'lIooi,nnsrvEE,SdtE,erouddmnaWc1sguuteit8ialrncc.o1iiPlstaa8ainshs.,,l,,
126
F.J. Williams
58 5609 6612 666354 6676 6689 7710
PPMRMCC1M1BKBTwSWAieE2m5mpatDCI(tth88inhhP1reroo;arhene9aoarie.55lhaaeiiiateemmret9Poceir.sdnc7teds1ga1Seccctmdiinrcymo6cap.hfmmec-sdgrRch.rlenlo3pl5EeEhecNoh7iieTlsmbiiJiepTessar1ltet4o)1dAshsdnI,raptfteedsst,argdfA4smiteht9ee6uouaigdeoice.riuaAii,fetsee2ee6cacl.ooprnlssmomr,kiirmmdlsmasdae9Aroettsndmpgnons.Jtiirent.ts.aoblann.igiOoe.toidfotro,oeCpn,efgidCoanDbtsnhsnfnCn7dwarsuotlir'ofLtdeVeChnCs2oceuoraruJraii6TaCpCacta,ruee1-no,nncSosrs.hstnih9ttrAabnetide3.utaeus,tioheo1eeenry`nc0rornos8CurCrr8ci.pstis,s.nci,TidicnluSs6ugiu.n1aoiaeiafesDhto,1ts`nolsrhnN8onrnsaaNtotp.e,focth,My5etfnbtercMc-eoPeeoPfiPo1cdJwMyirtrnviEeagerhP,euoPlgiLfEOOoeoi1Hctehdagrme.uinrcpypt.ocse8miuukaeErinefg1.lte,lsbt0uca1ilenasedPe8CstnthTdba08te5pcweoduthnsT5gioh(tet15er1'ahrr.ofci12ot,eoe4rhc8yo2ittdioahtn,9ewaTenrO,o1nrh,ietoIFe6nlkci1l1prehVdnoCilwspiSAf51hi9e81snfpmlMnes`p8)ecoo8Tni5eTehN2.bRrs4sh.7rnlh1CEnri1hee-mpe.Ax9ne1aeoieP,ue48txtntnapc,guftnoawaow7;.c1tpitgoI;t.aEnilrlholp0mohcroc.essrleynSunTric,nex.2noaaRt,rTseoadorx5ege,4cnrahhileSn2ypTsnlr.xipplo10pldiiccatt.r5tclxsotse--Ino8.ch2xCeyBOdoeRnhinrifo02,cswe1x7ilmcrleetlhfe.Mlt2esa7eixi8fBphfsJseWcent,u2Rusa1r-bicio0auirrtcais;e1laror.ln31eor.siio0.nievdscc8ntrCtl--gw8rr,Ad-a.-sf.eyehhr:k451h5,e.ierid8iu'et5n8.85nttssdbOospnh1tergeh,-'.15gchy9'.e,f5mnau8c.h0N6eJ9ObEtxne7scCtod9oH1h,aMfot1axuddu(no;l.u8fnae,1tapx,tepgl5r3iriidVs96.itomJdanra5li0scwhpne2aaidanlotx,ot.`.dateoaoi6cnhholm(llahonupvni1.t)kdipleion2s,8.9tecdiatss12ehu.3dh5fs6hsoscp2S8,rol9e8Eoatl.ha.nt5ceaorn.)matcndotc1h,iArrf1oidoJutoog,svoatA5it..lpcultltuheehAoens3hpshaplinslseoe1ls1.d.ntede..,.t.,'

File: irish-in-the-east-cheshire-silk-industry-1851-1861.pdf
Published: Sat Nov 18 10:16:18 2017
Pages: 28
File size: 0.71 Mb


EXHIBITION OF ONE PAINTING, 31 pages, 1.59 Mb

, pages, 0 Mb

The Secret Garden: 1911, 4 pages, 0.15 Mb

, pages, 0 Mb

, pages, 0 Mb
Copyright © 2018 doc.uments.com